Bindkracht10.nlOnze waarden
Onze waarden
Op basis van onze visie
https://www.bindkracht10.nl/wp-content/uploads/2019/09/IMAGE_transparant.png
‘ In onze visie is Nijmegen een stad waarin iedereen ertoe doet en mee kan doen vanuit eigen mogelijkheden.’

In de grond van ons hart gaat het om gelijkwaardigheid. Verschillen schuwen we niet, die koesteren we. Je zou kunnen zeggen dat het ons gaat om een samenleving die iedereen omarmt; de ‘inclusieve samenleving’. Wij willen dichtbij zijn, samenwerken en kijken vanuit mogelijkheden van mensen. Gaan uit van vertrouwen in elkaar en in de kracht van mensen. Ook als iemand tegenslagen kent. Dat betekent vindingrijk zijn en lef hebben.

Onze kernwaarden zijn:

  • Inbegrepen: We streven naar een samenleving waarin iedereen ertoe doet en mee kan doen vanuit eigen mogelijkheden.
  • Nabij: Door dichtbij mensen te zijn kunnen we snel signaleren. We zijn alert op de mogelijkheden voor mensen waar de kansen niet voor het oprapen liggen en de mensen die daarin wat te bieden hebben.
  • Vindingrijk: We zijn niet voor één gat te vangen en zoeken naar creatieve oplossingen voor problemen. We maken mooie combinaties van organisaties, mensen en mogelijkheden.
  • Vertrouwen: We hebben vertrouwen in elkaar, in bewoners en in de kracht van iedereen. Werken met aandacht voor de persoon, vanuit een positieve open houding en zonder te oordelen.
  • Lef: We hebben de ‘guts’ om het anders aan te pakken als het belang van mensen daarom vraagt.