Bindkracht10.nlVacature overzichtBeleidsmedewerker Strategie & Innovatie
Beleidsmedewerker Strategie & Innovatie
Het gaat om een vacature voor 32 uur per week

Recent is het Strategisch meerjarenplan Bindkracht10 opgesteld tegen de achtergrond van lokale ontwikkelingen in Nijmegen. Het plan geeft richting aan Bindkracht10 in een periode waarin de gemeente Nijmegen aan Bindkracht10 vraagt bij te dragen aan de optimale zelfredzaamheid van inwoners van Nijmegen. 

Opgavegericht werken met partners

De sociale basis, de Buurtteams, de 1ste en 2de lijn aanbieders van hulp en ondersteuning zijn cruciale spelers om ervoor te zorgen dat de juiste zorg op de juist plek komt. Hoe sterker en veerkrachtiger wijken, des te sterker de sociale basis. Daarom zetten Bindkracht10 en (welzijns)partners zich in om de organisatiekracht èn draagkracht van de inwoners in stadsdelen en wijken te versterken.

Het voorliggende veld en de Buurtteams

De recente ontwikkelingen met de Buurtteams in Nijmegen vragen van Bindkracht10 present te zijn in de schil eromheen en welzijnsarrangementen door te ontwikkelen. We zetten de komende jaren dan ook actief in op de samenwerking met de Buurtteams.

Versterken sociale basis

Met de gemeente Nijmegen en partners werken we aan de doorontwikkeling van integraal, opgavegericht werken. Met de lokaal geschetste ontwikkelingen is de koers gezet voor een toekomst waarin we verder werken aan het gezond krijgen en houden van wijken in nauwe samenwerking met collega organisaties.

Wat vragen we

  Kennis

   • Academisch werk- en denkniveau met relevante afgeronde opleiding en relevante ervaring in de rol van beleidsmedewerker/adviseur binnen het Sociaal Domein.
   • Kennis van trends en ontwikkelingen in het sociaal domein en vertrouwd met het vakgebied van de sociaal werker.
   • Enige ervaring met kwantitatief én kwalitatief onderzoek en diverse onderzoeksmethoden.
   • Een duidelijke visie op maatschappelijke ontwikkelingen en je weet als geen ander vraag en aanbod met elkaar te verbinden en te vertalen in beleidsplannen.

   Specifieke functiekenmerken

   • Sociale vaardigheden, zoals tact, stimulerend vermogen, overtuigingskracht en enthousiasmeren, voor het ontwikkelen en uitdragen van beleid
   • Signalerend, analytisch en resultaatgericht.
   • Ondernemend en innovatief vermogen.
   • Mondelinge en schriftelijke vaardigheden voor het opstellen van beleidsstukken en adviseren van management.
   • Als strategisch samenwerkingspartner kunnen functioneren en agenderend kunnen werken.
   • Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
   Dit ga je doen
   • Voorbereiden en opstellen van beleidsadvies op de diverse beleidsonderdelen binnen de organisatie (strategisch, organisatorisch).
   • Functioneren als denktank binnen de organisatie, als belangrijke sparringpartner/ aanspreekpunt voor bestuurder, managers en staf en als aanjager van verandering en vernieuwing van de dienstverlening.
   • Mede vorm en inhoud geven aan bijeenkomsten voor strategische beleidsontwikkeling.
   • Mede ontwikkelen en onderzoeken van strategische concepten en innovaties, deze kunnen vertalen naar concrete activiteiten en projecten; en uitwerken in projectplannen en beleidsdocumenten.
   • Toetsen van de effecten van beleid, evalueren en bijstellen.
   • Taken in het kader van inkoop, aanbesteding, uitvoering en rapportage van diensten en resultaten.
   • Actief generen en verzamelen van relevante ontwikkelingen en trends en bevorderen van kennisdeling in de organisatie.
   • Samenwerken met managers en projectleiders (inhoudelijk tactisch operationele ontwikkeling en uitvoering van de dienstverlening), HR en PR/communicatie.
   Wat we bieden
   • Een uitdagende en dynamische functie bij een organisatie die midden in de Nijmeegse samenleving staat waarbij er volop ruimte is voor ontplooiing en het nemen van eigen initiatief.
   • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging.
   • Werkdagen die in overleg zijn af te stemmen.
   • Salariëring conform Cao Sociaal Werk aangevuld met een eigentijds pakket secundaire voorwaarden, zoals een Individueel keuzebudget en loopbaanbudget.
   Meer weten?

   Bekijk hier de hele vacaturetekst: Vacature Beleidsmedewerker Strategie & innovatie – Bindkracht10

   Neem voor vragen en/ of meer informatie contact op met Mohamed el Hamdaoui (Bestuurder, via Marijke van der Gulden 06 23199109) of mohamed.elhamdaoui@bindkracht10.nl). De meerjarenstrategie is op te vragen bij Marijke van der Gulden (marijke.vandergulden@bindkracht10.nl)

   Sollicitaties, voorzien van motivatie en CV, kunnen per e-mail voor 14 juli 2021 naar info@bindkracht10.nl worden gestuurd. De selectiegesprekken staan gepland op 22 juli 2021 (eerste ronde), en 26 juli 2021 (tweede ronde). Een praktijkopdracht maakt mogelijk onderdeel uit van de selectieprocedure.

   Wat vragen wij?
   • Academisch werk- en denkniveau
   • Signalerend, analytisch en resultaatgericht
   • Ondernemend en innovatief
   Tijd
   • Jaarcontract. mogelijkheid tot verlenging
   • 32 uur per week
   • Werkdagen in overleg
   Reageren?
   Arrow Image Right

   Meer weten over Bindkracht10?

   Bekijk al ons nieuws!