Bindkracht10.nlVacature overzichtStage Kinderwerk, meidenwerk en opvoedondersteuning

Stage Spel aan Huis Dukenburg

Stage Spelbegeleiding middels de methodiek "Spel aan Huis" bij de expertise Opvoedondersteuning in de stadsdeel Dukenburg

Kinderwerk:

Signaleren, observeren, de wijk ingaan en wijkplannen maken, samenwerken met partners, contact zoeken met kinderen en ouders in de wijk. De vraag ophalen uit de wijk en kijken of je hier acties kunt opzetten. Je bent vooral in de wijk waar de kinderen zijn.Je gaat soms ambulant de wijk in en soms heb je een gericht aanbod.

Meidenwerk:

Samen met de meiden activiteiten bedenken en voorbereiden, een veilige plek bieden waar meiden zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen en waar ze een leuke tijd kunnen hebben.

Spel aan Huis:

Bij Spel aan Huis stimuleren we de spel- en taalontwikkeling, bieden we lichte opvoedondersteuning en stimuleren we de maatschappelijke participatie. Daarnaast verzorgen we ouderbijeenkomsten, themaochtenden en ouder -kind activiteiten en vakantie aanbod.

Wat vragen we:

Kinderwerk:

Affiniteit met kinderen/ Zelfstandigheid/ Flexibiliteit/ Leergierig/ Openstaan voor feedback/ Een open houding

Meidenwerk:

Contact maken en onderhouden met meiden/ Affiniteit met kinderen/ Zelfstandigheid/ Flexibiliteit/ Leergierig/ Openstaan voor feedback/Een open houding

Spel aan Huis:

Een (sterke) affiniteit met jongen kinderen en hun opvoeders/ Een open en leergierige houding/ Je staat stevig in je schoenen/ In staat om zelfstandig te werken en beslissingen te nemen/ Je neemt initiatief en bent flexibel en creatief

Dit ga je doen

Kinderwerk:

Je gaat ambulant te werk ( de wijk in en daar waar de kinderen zijn)

Je gaat gericht op locatie te werk

Je gaat de wijk in en doet signalen op en gaat observeren, je gaat in samenwerking met partners kijken hoe je iets kunt doen met de signalen

Je gaat ook mee op huisbezoeken en naar partneroverleggen

Meidenwerk:

Contact leggen met de meiden, in samenwerking met de meiden een activiteitenaanbod creëren, samen met de kinderwerker en jongerenwerker een plan maken en de budgettering bijhouden, je gaat ook nog op andere plekken promotie van de meidenclub doen.

Signalen en observeren bespreken met de meidenwerksters (kinder -en jongerenwerkster)

Spel aan Huis:

Je belangrijkste stagetaak is het bieden van opvoedondersteuning middels de methodiek “Spel aan Huis’. Voor meer info zie ook: https://www.nji.nl/interventies/spel-aan-huis.

Afhankelijk van je takenpakket en hoeveelheid stage-uren, begeleid je een of meerdere gezinnen.

Dit kun je verwachten van je stage:

 • Deelname aan verplichte basistraining over de methodiek van spel aan huis
 • Actieve deelname aan maandelijkse intervisie met je eigen team en terugkombijeenkomsten met alle stagiaires van spel aan huis
 • Individuele begeleiding door stagebegeleider
 • Kennismakingsbezoek bij gezinnen samen met coördinator
 • Mee op intake-gesprek bij gezinnen die worden aangemeld
 • Wekelijks zelfstandig aan de slag bij een of meerdere gezinnen volgens methodiek van spel aan huis
 • Met spel aansluiten bij het niveau van het kind, en zorgen voor een passend aanbod
 • Terugkoppelen van signalen en voortgang van ontwikkelingen van kind/gezin naar coördinator d.m.v. weekverslagen
 • Je schrijft per gezin een plan van aanpak(speelplan)gericht op de hulpvraag van het kind/ouders
 • Deelname aan overlegstructuren met interne en externe partners in de wijk

 

Wat we bieden

Een gezellige plek waar je kunt leren en ontwikkelen, je leert samenwerken en zelfstandigheid, een divers takenpakket en de mogelijkheid om je in veel verschillende dingen te ontwikkelen. We bieden je ook de mogelijkheid om met verschillende partners samen te werken. We bieden ook individuele stagegesprekken aan waarin j met je stagebegeleider je voortgang kunt bespreken en genoeg momenten voor feedback.

Studenten(3e jaar hbo) die minimaal 30 uur per week stagelopen, ontvangen een stagevergoeding van 150 euro per maand.

Meer weten?

Iris van Veen (coördinator Spel aan Huis Lindenholt & Dukenburg)
Email: iris.vanveen@bindkracht10.nl / 06-20335849

Wat vragen wij?
 • hbo 2e, 3e en 4e jaar
 • HAN Pedagogiek en Social work
 • VOG (aanvraag wordt vergoed)
Tijd
 • 28 augustus 2023 t/m 5 Juli 2024
 • 8 uur en maximaal 36 uur per week. iom ook in vakanties
 • Werktijden io tussen 10.00-19.00 uur
Reageren?
 • Stuur je brief + CV voor 14 juli 2023
 • Naar: iris.vanveen@bindkracht10.nl
 • 06-20335849
Arrow Image Right

Meer weten over Bindkracht10?

Bekijk al ons nieuws!