Bindkracht10.nlVacature overzichtStage-Spel aan Huis en Activiteitenplein Neerbosch-Oost
Stage Spel aan Huis en Activiteitenplein Neerbosch-Oost
Het gaat om een gecombineerde stage met taken op het gebied van opvoedondersteuning die worden uitgevoerd binnen het project Spel aan Huis en het Activiteitenplein Neerbosch-Oost
foto van een moeder en dochter die samen met een stagiaire van Spel aan Huis een spelletje doen

Binnen de Kindcentrum Toon werken Basisschool en de andere organisaties samen.Bindkracht 10 is een van de samenwerkingspartners.

Activiteitenplein Neerbosch-Oost is een onderdeel van de Brede School. Het Activiteitenplein is een verzamelnaam van alle naschoolse activiteiten voor kinderen die binnen de Brede School plaatsvinden.

Vier dagen in de week kunnen kinderen na school activiteiten doen in de huiskamer. Verdeeld in periodes van 6 weken met elk een eigen thema. We gaan o.a knutselen, buiten spelen, spelletjes doen en de wijk in. De Huiskamer biedt een steuntje in de rug voor kinderen die net wat extra’s nodig hebben. Ook kunnen ze meedoen aan verschillende cursussen zoals: ballet, sport,huiswerkbegeleiding of toneel. De kinderen die bij ons komen zijn tussen de 4 en 12 jaar uit heel Neerbosch-Oost.

Twee keer per week is er vanuit het Ouder-Kind-Centrum een activiteit. Een keer met een flexibele activiteit en 1x taal cafe.

Op dinsdag en donderdagochtend is er een Piramide inloop. Dan worden er thema-boeken en werkbladen uitgeleend aan ouders, met de nodige uitleg.

Daarnaast is de stagiaire betrokken bij Spel aan Huis voor kinderen van 1.5 jaar tot 6 jaar en hun ouders.

Hierbij is ook een maandelijks intervisie groepje.

Activiteitenplein Neerbosch-Oost, Symfoniestraat 210, 6544TV, Nijmegen

Dit ga je doen

Activiteitenplein:

 • Voorbereiden en uitvoeren van activiteiten in de Huiskamer
 • Deelnemen aan overleggen
 • Verrichten van lichte administratieve en huishoudelijke taken
 • Mede zorg dragen voor een prettige sfeer in de Huiskamer
 • Het Pedagogisch klimaat bewaken
 • Organiseren van een scholing voor vrijwilligers en medewerkers Huiskamer
 • Contacten met andere organisaties in de wijk waarmee we samenwerken
 • Begeleiden van groepen
 • Feedback geven/ontvangen
 • Signalen en terugkoppelen

Taken van de Piramide:

 • Aanwezig zijn bij de Piramide-inloop-ochtenden.(2x per week)
 • Opvoedvragen beantwoorden
 • Boekjes en werkbladen maken

Taken bij  Spel-aan huis:

* Als spelbegeleidster Spel aan Huis in samenwerking met de coördinator, intake gesprekken met gezinnen.

*Wekelijks als spelleidster kinderen en ouders begeleiden bij het speluurtje en opvoedondersteuning bieden aan de ouders

*Deelnemen aan overleggen, oa intervisiegroepje

Taken bij Ouder Kind Centrum:

1x per week meedraaien met het OKC activiteiten bedenken en uitvoeren in samenspraak met de ouders.

Taken bij de Speelotheek:

Het meebedenken en uitvoeren met de coördinator bij een nog op te zetten spelotheek in Neerbosch-Oost

Wat we bieden

Een leuke afwisselende en leerzame stage met leermogelijkheden op diverse niveaus. Een goede sfeer vinden zeer belangrijk. Je eigen inbreng kan groot zijn.

Een maandelijkse stagevergoeding van 150 euro.

 

Meer weten?

Email: mireille.berendsen@bindkracht10.nl

 

Wat vragen wij?
 • 3e  jaars hbo
 • Pedagogiek en Social Work
 • VOG (aanvraag wordt vergoed)
Tijd
 • Februari 2022 t/m Januari 2023
 • +/- 30 uur per week
 • Dagelijks van 09.00 uur tot 16.45 uur (1x per week om 10.00 uur), 2x per week starten om 08.15 uur.
Reageren?
 • Stuur je brief + CV voor (datum)
 • Naar:Mireille.berendsen10.nl  Coördinator acitiviteitenplein Neerbosch-Oost OKC /06-10011327
 • Nicole Ortjens nicole.ortjens@bindkracht10.nl
 • Coordinator Piramide ,Spel aan Huis,OKC en Speelotheek / 06-19136184
Arrow Image Right

Meer weten over Bindkracht10?

Bekijk al ons nieuws!