Bindkracht10.nlWat we doen
Wat we doen
Onze missie
foto van Josette met haar zoon Damian op haar schouders
https://www.bindkracht10.nl/wp-content/uploads/2019/09/IMAGE_transparant.png
‘Bindkracht10 ondersteunt mensen om vanuit hun mogelijkheden verder te komen in het leven.’

De mensen van Bindkracht10 vormen een netwerk dat werkt aan krachtige verbindingen. We leggen verbanden tussen mensen en met andere organisaties. We nemen barrières weg, helpen drempels en onderlinge verschillen te verkleinen. We signaleren waar het mis kan gaan en reageren daarop.

We zijn er voor iedereen, maar hebben extra aandacht voor mensen met weinig sociale contacten, een klein netwerk of die in een lastige situatie zitten. We maken deel uit van de plek waar mensen wonen. Op straat, in de wijk, online of in de stad. Daar maken we de verbindingen die nodig zijn.

Wij:

  • …bouwen aan sociale samenhang met activiteiten en ontmoetingen.
  • …begeleiden mensen van alle leeftijden om hun talent te zien, te ontwikkelen en te gebruiken.
  • …laten mensen zien hoe ze de regie in hun leven kunnen (her)pakken.
  • …stimuleren initiatieven die bijdragen aan leefbaarheid, zelfredzaamheid en samenredzaamheid.
  • …geven advies en informatie. Bijvoorbeeld bij de opvoeding of geldzaken.
  • …kijken scherp naar risico’s en kansen in de leefomgeving en anticiperen daarop.
  • …lossen concrete problemen op als dat nodig is om mensen (weer) mee te laten doen.