Thuiswerken en afstand houden

Nieuwe bestuurder

Na de fusie 2017 was er een tweehoofdig bestuur. In 2019 heeft de Raad van Toezicht besloten om terug te gaan naar één nieuwe bestuurder. Op 1 mei 2020 is Mohamed El Hamdaoui gestart als nieuwe bestuurder van Bindkracht10. Raad van Toezicht Bindkracht10 past de landelijke Governance-code Sociaal Werk toe. Toezicht op de directie wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. In februari 2020 trad vicevoorzitter Gerard Molleman af en in juli is besloten om met een raad van vijf leden verder te gaan. Marc Veldhoven trad af in december 2020. Hanneke Berben trad in dezelfde maand toe. Voorzitter Ingrid de Boer, Samad Houbban, Hans Mellink, Liliane Naalden-de Jager bleven lid.

Ondernemingsraad

In 2020 is, na verkiezingen, een vrijwel geheel nieuwe OR samengesteld. De ondernemingsraad bestaat uit Paul Reuling, Jeanine Vermeulen, Sal Stufkens, Christelin Outvorst, Slobodan Jesic, Indra Knoop en Irene Halsema. Ze worden ondersteund door Thea Hogenkamp.

AFAS: DIGITALE OPTIMALISERING VAN WERKPROCESSEN

AFAS: Digitale optimalisering van werkprocessen In 2020 namen we softwarepakket AFAS in gebruik. Bedrijfsprocessen werden zo beter op elkaar afgestemd: HRM, Payroll, Inkoop, Financieel, CRM en workflow- en documentmanagement. Er is flink geïnvesteerd in opleiding, kennis en het versterken van het bewustwording bij medewerkers om met AFAS te werken. In de toekomst zal AFAS iedereen binnen de organisatie veel tijd besparen.

THUISWERKEN NIEUWE REALITEIT

Vanaf maart 2020 werkten de meeste medewerkers thuis. Er werd een corona coördinatieteam opgericht om na te denken wat mogelijk was binnen de maatregelen. Door een wekelijkse ‘Corona Update’, bleven medewerkers goed geïnformeerd. Ook werden er protocollen opgesteld en locaties ingericht op anderhalve meter met spatschermen, mondkapjes en handgel. Betaalde medewerkers kregen een brief waarmee ze ook bij een complete lockdown naar buiten mochten. Nieuwe Bindkracht10-kleding zorgde daarnaast voor extra herkenbaarheid op straat.

Trainingen en bijscholing

Trainingen werden gegeven over: omgaan met agressie, laaggeletterdheid, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Een aantal trainingen en activiteiten konden door corona niet doorgaan. Online waren er vragenuurtjes ‘online werken’ en volgden medewerkers diverse webinars. De komende jaren zal Bindkracht10 structureel investeren in vakbekwaamheid. Nieuw beleid Er werd nieuw beleid ontwikkeld zoals het agressiebeleid, het talentgesprek, de klokkenluidersregeling, een werkkostenregeling en een nieuwe gedragscode. Daarnaast maakten we afspraken over reizen naar het buitenland tijdens corona. Tot slot werd het nieuwe arbeidsomstandighedenbeleid 2021-2023 voorbereid.