Een roerig jaar

Corona

Het coronavirus heeft in 2020 veel gevolgen voor onze medewerkers en de organisatie. Het was moeilijker om bewoners en elkaar te ontmoeten. Sociaal werk was en bleek een cruciaal beroep. Tijdens de pandemie hebben onze sociaal werkers toch veel bewoners bereikt. Dat is te danken aan hun grote vindingrijkheid. Kwaliteit Om de kwaliteit van ons werk goed te houden ontwikkelen we nieuwe activiteiten. Ook staan we meer stil bij evaluatie en verbetering. In 2021 wordt duidelijk of we het Kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland mogen houden. In 2020 werden hiervoor voorbereidingen getroffen.

Klachten

Er zijn dit jaar twee klachten binnengekomen bij Bindkracht10. De klachten gingen over de behandeling door een medewerker en de snelheid van resultaten. Na gesprekken met de betrokken manager zijn ze naar tevredenheid afgehandeld. Bindkracht10 is aangesloten bij de Onafhankelijke klachtencommissie Zorgbelang Inclusief in Arnhem. In 2020 zijn er daar geen klachten over ons binnengekomen. Privacy De medewerkers van Bindkracht10 zorgen ervoor dat privacy van bewoners in goede handen is. Ook is er een speciaal Privacy Team. In het najaar heeft het team een onderzoek gehouden. Ze wilden zien hoe privacy in de dagelijkse praktijk werkt. Daarvoor zijn zeven groepjes medewerkers geïnterviewd. De aanbevelingen worden meegenomen in het jaarplan 2021. Er waren dit jaar 14 beveiligingsincidenten en mogelijke datalekken. Na zorgvuldige onderzoek was het niet nodig om een melding te doen bij de Autoriteit Persoons­gegevens.

Leren en werken

Samen leren

Bindkracht10 heeft een intensieve samenwerking met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Twee docenten van de opleiding Pedagogiek en Social Work zijn een dag per week op locatie. De docenten begeleiden studenten mee, zijn aanspreekbaar op de werkvloer en denken mee. Samen werken we aan de verbetering van de kwaliteit van de begeleiding. Zo kunnen studenten meer op dezelfde wijze beoordeeld worden. Ook zijn we trots op de nieuwe tweejarige opleiding Ervaringsdeskundigheid. Bindkracht10 heeft mee mogen ontwikkelen aan het programma en de inhoud van de lessen.

Trainen voor werk

Speciaal voor vrijwilligers en studenten zijn er digitale trainingen ontwikkeld: een basistraining ‘Hulp bij Geldzaken’ en een training ‘Presentie & Diversiteit’. Door corona werd de training ‘Omgaan met agressie’ ook online gegeven. Jongeren­werkers hebben de digitale training ‘Intervisie voor jeugdzorgwerkers’ gevolgd.

IEDEREEN DOET MEE MET PIËZO

We werken al langer met de Piëzomethode. In 2020 zijn we dat nog structureler gaan doen. In drie gebieden zijn er kwartiermakers. Alle jongerenwerkers hebben een intervisie training gevolgd en hebben nu structureel met elkaar intervisie. 2020 was ook het jaar van het digitaal werken en trainen.