“Om zwaardere zorg voor te zijn is een sterke sociale basis nodig”

2020 was vooral het jaar van Corona, maar eerst wil ik even terugblikken naar en andere belangrijke ontwikkeling van afgelopen jaar. Er is veel veranderd in het sociale domein. Om de zorg betaalbaar te houden is het belangrijk om te zoeken naar lichte(re) oplossingen. Er moet meer samengewerkt worden, meer zorg op maat komen en meer ingezet worden op preventie. Net als in veel andere gemeenten ging in Nijmegen veel aandacht uit naar de sociale wijkteams. In 2020 heeft de gemeente besloten tot een andere inrichting van de zorg. Er kwamen aanbestedingen naar Brede Basisteams voor Jeugd en Gezin en voor Volwassenen. Bindkracht10 was inhoudelijk betrokken bij de groep die uiteindelijk de offerte won. Entrea Lindenhout, Lokalis en Driestroom gaan in 2021 verder met de Buurteams voor Jeugd en gezin. De aanbesteding voor de buurtteams Volwassenen volgde eind 2020. Om zwaardere zorg voor te zijn is een sterke sociale basis nodig. Dat vraagt om sterke relaties tussen bewoners, beroepskrachten en de overheid. Bindkracht10 werkt de komende jaren aan een aanpak samen met andere organisatie en de Buurtteams. Ook binnen Bindkracht10 veranderde er veel: zo nam ik in mei het stokje over van Rietje Compiet. Mede dankzij haar inzet is Bindkracht10 de sterke partner die het vandaag is.

En dan was er corona. We hebben gezien waar de pandemie toe leidde: ziekte, eenzaamheid, zorgen, verlies van werk en inkomen, spanningen in het gezin en meer. Groepen die het al moeilijk hadden zijn extra hard geraakt. Ook bleken nieuwe groepen kwetsbaar zoals bij eenzaamheid onder studenten. Maar we zagen ook: naastenliefde, solidariteit, bezinning, productiever werken, herontdekking van de eigen buurt, meer tijd met elkaar en de kinderen. Een deel van onze diensten kon gelukkig doorgaan. Veel kwam echter stil te liggen: de wijkcentra en jongerencentra moesten de deuren sluiten. Ik ben trots op hoe onze mensen gelijk de handschoen oppakten. Met veel inventiviteit mensen wisten ze toch mensen te bereiken. Er kwamen online bijeenkomsten, informele koffiemomenten, aanbelacties, 1 op 1 wandelingen in het park, bakfietsgesprekken enzovoort. Samen met collega’s van andere organisaties trokken ze de buurten in. Ze belden aan, hielden intercomacties en voortuingesprekken om te horen hoe het met mensen ging. Dankzij AllemaalDigitaal konden we laptops geven aan gezinnen die geen apparaten of geld ervoor hadden. We ondersteunden gezinnen bij het thuisonderwijs. We gaven voorlichting aan anderstaligen over de maatregelen. Voor kinderen, jongeren en volwassenen zijn zomerprogramma’s opgezet. Met belbuddy’s, YouTube en social media filmpjes bleven we contact maken. Ook in 2021 blijft onze inzet hard nodig. We kijken allemaal uit naar een tijd waarin alles weer kan. Ik hoop dat we de solidariteit en vindingrijkheid van het afgelopen jaar houden. En ik wil als onze vrijwilligers, stagiairs, medewerkers en actieve bewoners van harte bedanken voor hun belangrijke werk voor Nijmegen. Mohamed El Hamdaoui