Bindkracht10.nlDisclaimer

Disclaimer

Hieronder vind je informatie met betrekking tot de informatie die wordt aangeboden op onze website en de rechten die je daar aan kunt ontlenen.

Bindkracht10 doet zijn uiterste best om correcte en actuele informatie te bieden. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie altijd en overal foutloos, compleet en actueel is. Aan de informatie op de pagina’s van onze websites kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Op de website geven we antwoord op vragen, advies en verwijzen we door naar informatie en andere organisatie. Stichting Bindkracht10 sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die ontstaat door of verband houdt met de informatie die we aanbieden en/of de manier waarop u die informatie gebruikt. Stichting Bindkracht10 is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade doordat de websites tijdelijk niet bezocht kunnen worden.

Op de websites zijn links naar (niet-commerciële) instellingen en organisaties opgenomen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Wij kunnen op elk moment een verwijzing naar een andere website of applicatie verwijderen of weigeren.

De informatie is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze beschikbaar gestelde informatie is uitsluitend toegestaan na toestemming van Bindkracht10.

Ideeën en opmerkingen

Kom je onjuiste of onvolledige informatie tegen? Of heb je een idee of opmerking voor onze websites? Wij horen het graag. 

Sorry, je mag maar twee keer ene bericht sturen.