Bindkracht10.nlKwaliteit

Kwaliteit leveren

Bindkracht10 vindt het belangrijk om goed werk te leveren. We zijn er trots op het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland te hebben.
Vrouw gehurkt aan tafel met zes kinderen
https://www.bindkracht10.nl/wp-content/uploads/2023/06/Zomerprogramma-Senioren-2023-2.jpg

Zo werken we

Bindkracht10 vindt het belangrijk om goed werk te leveren. En we willen betrouwbaar zijn. Zowel in wat we doen voor bewoners als in onze samenwerking met bewoners, organisaties en opdrachtgevers.

Onafhankelijk getoetst

Bindkracht10 heeft een beleid om de manier waarop we werken te verbeteren. Dat wordt elke twee jaar getoetst door een onafhankelijk bureau. Medewerkers van dat bureau voeren gesprekken met diverse groepjes medewerkers over hun manier van werken. Ze kijken daarbij naar de regels van Sociaal Werk Nederland. Die hebben een kwaliteitslabel. Het beleid van Bindkracht10 voldoet aan de normen van Sociaal Werk. Sinds 2019 heeft Bindkracht10 dit label.

Dit zijn onze normen

Het label van Sociaal Werk let op drie onderdelen: Vakmanschap, Dienstverlening en Organisatie & Bestuur. De tweejaarlijkse toets stimuleert ons om actief bezig te zijn met het verbeteren van de kwaliteit van ons werk. We willen goede diensten verlenen aan de bewoners van Nijmegen. De medewerkers houden zich daarom aan de landelijke Beroepscode Sociaal Werk en onze eigen gedragscode. Het bestuur van  Bindkracht10 werkt volgens de Governance code Sociaal Werk Nederland.

Kwaliteitsteam

Om te blijven nadenken over kwaliteit is er een kwaliteitsteam. Dat is een groep medewerkers van Bindkracht10. Ze houden interviews met medewerkers over kwaliteit van het werk. Daarvoor hebben ze de opleiding Interne Audit gevolgd. Deze interviews vinden plaats in het jaar waarin geen onafhankelijke toets plaatsvindt. Ze stellen, samen met de regisseur Kwaliteit, een plan op.

Logo Sterk Sociaal Werk

Wat we doen
Onze waarden
  • Inbegrepen
  • Nabij
  • Vertrouwen
  • Vindingrijk
  • Lef