Anbi

Bindkracht10 is een door de belastingdienst erkende algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hieronder vind je de door de Belastingdienst verplichte informatie voor ANBI's.

Naam
Stichting Bindkracht10

Fiscaal nummer
857469332

Contactgegevens
Bezoek- en postadres:
Stichting Bindkracht10
Boekweitweg 6
6534 AC Nijmegen

Bestuurder
Mohamed El Hamdaoui

Raad van Toezicht
Ingrid de Boer, voorzitter
Samad Houbban
Liliane Naalden-de Jager
Hanneke Berben
Saskia Visser

Op de eigen pagina van de Raad van Toezicht lees je de jaarverslagen en andere stukken.

Beloningsbeleid
Alle medewerkers van Bindkracht10 vallen onder de CAO Sociaal Werk. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur geschieden door de raad van toezicht.

Doelstelling
De stichting heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel het ontplooien van activiteiten in het sociale domein met het oog op het versterken van burgerkracht, zelfredzaamheid en samenredzaamheid en de verbetering van de sociale en maatschappelijke situatie van kwetsbare groepen van alle leeftijden ten behoeve van een diverse en inclusieve samenleving, alles in de ruimste zin van het woord.

Statuten
Statuten Stichting Bindkracht10

Beleidsplan
Het strategisch meerjarenplan vertelt over de manier waarop Bindkracht10 haar doelstellingen wil bereiken. De financiële vertaling van de plannen is terug te vinden in de Begroting 2023

Verslag uitgeoefende activiteiten
Hier vindt u onze inhoudelijke jaarverslagen van de afgelopen jaren:
Bindkracht10 jaarverslag 2021
Bindkracht10 jaarverslag 2020
Bindkracht10 jaarverslag 2019 (PDF)
Bindkracht10 jaarverslag 2018 (PDF)

Financiële verantwoording
Hier vindt u onze jaarverslagen (bestuurdersverslag en financiële verantwoording) van de afgelopen twee jaar:
Jaarrekening Bindkracht10 2021
Jaarrekening Bindkracht10 2020
Jaarrekening Bindkracht10 2019


Keurmerk
Bindkracht10 heeft sinds 27 juni 2019 het kwaliteitskeurmerk van Sociaal Werk Nederland.