Bindkracht10.nlZo werken we

Zo werken we

Bindkracht10 telt vier expertises. Binnen elke expertises wordt er gewerkt met verschillende methodieken
foto van jongerenwerker mustapha
https://www.bindkracht10.nl/wp-content/uploads/2019/08/Cindy.png

Zo werken we

Sociaal werk vraagt om flexibiliteit, maar ook structuur. We gebruiken werkwijzen en methodes om doelmatig te werken. Op deze pagina vertellen we hoe dat bij elke expertise doen.

Hulp Bij Geldzaken

Bindkracht10 zet zich in voor mensen met een laag inkomen of mensen die geldzorgen hebben. Ons doel is ze in financieel rustig vaarwater te krijgen. In ons werk gebruiken we de methodieken stress-sensitieve dienstverlening en Mobility Mentoring®. De wetenschap laat zien dat schulden blijvende stress veroorzaken. Dat verlamt het vermogen om problemen op te lossen.

We bespreken de rol van stress met de klant. En we werken met de brug naar zelfredzaamheid. Die hebben we aangepast naar de Nijmeegse situatie. Het helpt mensen duidelijk krijgen waar ze staan. En ze zien hoe problemen samenhangen. Lange termijn plannen worden opgeknipt in kleine haalbare doelen. We werken ook met kleine beloningen. Zo sturen we een kaartje of chocola. En met steun van NXP kunnen we soms mensen weer op weg helpen met een fiets.

Informatie, advies en ontmoeting

Iedereen wil prettig wonen. Soms heeft een buurt wat hulp nodig om mensen samen te brengen. Ons opbouwwerk werkt daarvoor met de ABCD werkwijze. Dat staat voor Asset Based Community Development. ABCD gaat uit van de talenten van bewoners. Die worden in kaart gebracht. Vervolgens ontmoeten mensen elkaar. Daarbij nemen bewoners de leiding. Het gaat tenslotte om het maken van duurzame verbindingen. Opbouwwerkers volgen daarbij de energie die er is. Dat kan ook betekenen dat er een heel ander plan ontstaat. Als laatste worden successen gevierd. Meer over de ABCD werkwijze lees je bij Rode Wouw. Daar vind je ook dit interessante boekje. Meer lezen kan in Altijd nieuw gedoe.

Opvoeden en opgroeien: jongeren

Opgroeien is leuk maar kan ook spannend zijn. Het brengt ook uitdagingen met zich mee. Jongeren begeven zich steeds meer in het speelveld tussen thuis, school en straat. Daarom is het goed dat er meer volwassenen zijn die een rolmodel zijn. Jongerenwerkers zijn daar waar de jongeren ook zijn: op school, in de wijk, online en op straat. En ondersteunen de jongeren bij het positief opgroeien. Dat doen ze aan de hand van de 10 beschermende factoren van het Nederlands Jeugdinstituut NJI.

Er zijn meerdere onderzoeken die tot de 10 factoren hebben geleid. Samen vormen ze onze manier van werken. Want zo kunnen jongeren zich goed ontwikkelen tot volwassenen. Lees er meer over op de website van het NJI. Hoe jongerenwerkers de 10 waarden inzetten bij Bindkracht10 lees je in het onderzoek van studente Lieke Preijde.

Binnenkort volgen hier de laatste film over de expertises Opvoeden en Opgroeien voor kinderen en ouders

Wat we doen
Onze waarden
  • Inbegrepen
  • Nabij
  • Vertrouwen
  • Vindingrijk
  • Lef

Bindkracht10 heeft het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland.