Privacy
Soms verwerkt Bindkracht10 persoonsgegevens van u. Hier leggen we uit waarom en hoe.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die over een persoon gaan. Je kunt hierbij denken aan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. We gebruiken die gegevens om mensen goed van dienst te zijn. Ook hebben we het soms nodig om ons werk efficiënt en effectief uit te voeren. Of we van u ook dit soort gegevens gebruiken hangt af van uw contact met ons.

Wanneer gebruiken we uw persoonsgegevens?

We krijgen dit soort gegevens bijvoorbeeld als u een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u één van de websites van Bindkracht10 bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. En als we u helpen met vragen geeft u de informatie die nodig is.
Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Als het nodig is om u te helpen, vragen we toestemming om gegevens te delen.

Hoe gaan we met uw gegevens om?

We gaan heel zorgvuldig met uw gegevens om. Ze worden dan ook precies verwerkt en goed beveiligd. Ook bewaren we uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is. U heeft ook het recht uw gegevens in te zien, te veranderen of wissen en mee te nemen.
Lees meer in onze privacyfolder. Als u exact wilt weten hoe alles geregeld is, leest u dan onze uitgebreide privacyverklaring.