Bindkracht10.nlNieuwsKwaliteitslabel opnieuw verleend
Kwaliteitslabel voor Bindkracht10
Het Kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland is opnieuw toegekend.
foto van twee medewerkers met het kwaliteitscertificaat
https://www.bindkracht10.nl/wp-content/uploads/2019/11/Bindkracht10-032.2019-JPG.jpg

Complimenten voor de kwaliteit van ons werk

In maart 2020 is de kwaliteit van Bindkracht10 getoetst door het externe toetsingsbureau CIIO. Zij hebben 51 medewerkers en bewoners geïnterviewd, waarbij vragen gesteld werken over vakmanschap, dienstverlening en de organisatie. Met positief resultaat! Het kwaliteitscertificaat van Sociaal Werk Nederland is verlengd tot mei 2023.

Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland in nauwe samenwerking met leden. Het gaat uit van in sociaal werk gedeelde waarden. Met het label kunnen organisatie werken aan optimaal presteren. Het label is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect voor burgers en lerende organisaties met goed bestuur.

We krijgen complimenten voor de professionele houding van medewerkers, de inzet van betaalde en niet betaalde medewerkers en de sterke band van vrijwilligers en actieve wijkbewoners met Bindkracht10.

foto van twee medewerkers met het kwaliteitscertificaat