Bindkracht10.nlArchiefKwaliteitslabel voor Bindkracht10

Kwaliteitslabel voor Bindkracht10

Deze zomer is aan Bindkracht10 het Kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland toegekend. De inzet en werkwijze van alle medewerkers (betaald en onbetaald) van Bindkracht10 is door CIIO, een certificerende instantie, getoetst en positief beoordeeld.
https://www.bindkracht10.nl/wp-content/uploads/2019/11/6.jpg

Vakmanschap
Bindkracht10 is voor de duur van 2 jaar gecertificeerd en geregistreerd in het landelijk Kwaliteitsregister Sociaal Werk. Het Kwaliteitslabel is gebaseerd op het vakmanschap van de medewerkers, het effect van de dienstverlening voor bewoners en een faciliterende, lerende organisaties met adequaat bestuur.

Gesprekken in de organisatie
Medewerkers van CIIO hebben in mei in totaal met circa 80 medewerkers gesproken over hun werkzaamheden, verdeeld over de gehele organisatie en van uitvoerend medewerker tot bestuurder. De uitkomsten van de gesprekken zijn langs de normen van het kwaliteitslabel gelegd. Naast complimenten voor onder meer het aspect kennis delen tijdens de jaarlijkse Goede Praktijken Dag en het vinden en binden van vrijwilligers waren er ook enkele verbeterpunten, o.a. op het gebied van evalueren (cyclisch verbeteren).

Actief bezig met kwaliteit
Al bij al een resultaat om uitermate trots op te zijn. Tegelijkertijd doet het ook een beroep op alle medewerkers van Bindkracht10 om actief aan kwaliteit te blijven werken.