Bindkracht10.nlNieuwsOnderzoek: jongerenwerk positieve invloed op scholen

Onderzoek: jongerenwerk positieve invloed op scholen

Student antropologie deed zes maanden lang onderzoek naar effect jongerenwerkers op VO scholen
Jongedame met glimlach op haar gezicht op middelbare school
Klaslokaal met tafels en stoelen en krijtbord
https://www.bindkracht10.nl/wp-content/uploads/2022/03/3.png

Jongerenwerk positieve invloed op sfeer scholen

Vanaf de zomervakantie van 2021 is het jongerenwerk op voortgezet onderwijs scholen (VO scholen) flink uitgebreid. Op elf scholen lopen nu jongerenwerkers rond. Lieke Preijde, student antropologie aan de Radboud Universiteit, deed onderzoek naar de effecten. In dit artikel lees je de uitkomsten.

Onderzoek naar welzijn

Zes maanden liep Lieke mee op drie verschillende scholen. Ze nam interviews af en observeerde. Ze onderzocht het effect van de jongerenwerkers op zes domeinen: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, meedoen en dagelijks leven. Die toetste ze aan de hand van het model van positieve gezondheid van Machteld Huber.

Rol van jongerenwerkers

Jongerenwerkers kwamen scholen binnen tijdens corona. Eerst om de mentale gezondheid van jongeren te steunen. Inmiddels is hun rol veel breder. Ze vormen een brug tussen het schoolbestuur en leerlingen en ondersteunen bij het welzijn van jongeren. Ze geven individuele begeleiding, zijn aanwezig tijdens pauzes en organiseren pauze of naschoolse activiteiten. Ook sluiten ze aan op burgerschaps- of mentorlessen om in te gaan op thema’s die spelen onder jongeren.

‘Als een grote broer of zus’

Door hun open en eerlijke houding zijn jongerenwerkers meer dan een begeleider of coach. Eerder een maatje of oudere broer of zus. Jongeren laten zich dan ook makkelijker aanspreken door een jongerenwerker op hun gedrag. En ze durven eerlijker te zijn. Zoals één leerling zei: “Ik durf meer te vertellen tegen een jongerenwerker dan tegen een leraar. Bij een leraar ben ik toch vaak bang dat ik straf krijg of dat ze mijn ouders bellen”.

Dichtbij: dé succesfactor

Dat is meteen de grootste succesfactor. Jongerenwerkers staan dicht bij de jongeren en spreken dezelfde taal. Ze hebben een open houding en alleen het welzijn van de jongeren als belang. Dat voelen jongeren. Zoals een jongerenwerker zei: “het heeft geen zin om trucjes toe te passen. Dat hebben ze meteen door. Juist dicht bij jezelf blijven maakt dat je contact maakt”.

Sfeermakers, inspirators en voorbeeldfunctie

Op alle onderzochte gebieden hebben jongerenwerkers een positief effect, volgens het onderzoek. En dat is te merken in de klas en de wandelgangen van de hele school. Pauzesporten zorgt voor minder frustraties en irritaties en een opgewektere sfeer. Lieke: “tijdens de pauzes lopen jongeren meteen op jongerenwerkers af om een boks te krijgen of even te kletsen.” Signalen van ruzies worden ook eerder opgepikt en onder begeleiding uitgepraat. En ook heel leuk: jongeren gaan met meer plezier naar school en zijn geïnspireerd om zelf jongerenwerker te worden.

Jongedame met glimlach op haar gezicht op middelbare school