Bindkracht10.nlVriendenkring Nijmegen

Vriendenkring Nijmegen

De Vriendenkring Nijmegen is een project voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) om samen leuke activiteiten te ondernemen en zo een vriendschappelijke band op te bouwen.
foto van twe emensen die naast elkaar zitten

Samen is leuker dan alleen

Samen is leuker dan alleen. Wil jij vrienden hebben? Wil jij een vriend zijn? Dat is soms erg lastig als je autisme hebt… maar jij bent niet de enige die dat moeilijk vindt.

De Vriendenkring Nijmegen is een project voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) die een normale tot hoge intelligentie hebben. Mensen met ASS hebben vaak moeite met contact maken en deze sociale contacten te onderhouden. Voor hen is het hebben van vrienden niet altijd vanzelfsprekend. Daarom is er de Vriendenkring.

Plezier en sociale contacten

De Vriendenkring Nijmegen bestaat uit verschillende vriendengroepen. Die zijn samengesteld op basis van de persoon en interesses van de deelnemers. Deelnemers bouwen een vriendschappelijke band met elkaar op en doen samen leuke dingen. Het gaat om het hebben van sociale contacten en plezier maken met elkaar.

Begeleiding

Studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen begeleiden de vriendengroepen (kringen). Dat doen als stage: zo doen ze ervaring op in de praktijk. De stagiaires begeleiden de deelnemers van een vriendengroep. Bijvoorbeeld bij het plannen van activiteiten en de uitvoering hiervan. Én zij zorgen ervoor dat het contact binnen de groep goed verloopt. Zij zijn het aanspreekpunt voor de deelnemers als er vragen of opmerkingen zijn.

Leuke activiteiten

Bij het maken van een planning houden we rekening met de wensen en mogelijkheden van iedere deelnemer. Zij kiezen zelf de activiteiten die ze willen doen met hun Vriendenkring. De stagiair(e)s structureren de gesprekken. De activiteiten kunnen heel verschillende zijn: samen spelletjes doen, film kijken, samen eten of bijvoorbeeld gezellig bowlen.

Wil je meedoen met de Vriendenkring Nijmegen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met onderstaande contactpersoon. We maken een afspraak voor een intakegesprek. Op basis van dat gesprek kijken we of je in aanmerking komt en bij welke vriendenkring jij past.

De Vriendenkring is een project van Bindkracht10 samen met MEE Gelderse Poort.

Medewerker(s) van dit project

Recept om te praten

- Ria | informatie, advies en ontmoeting
foto van Ria
Arrow Image Right

Vragen? Neem snel contact op

Wees altijd op de hoogte van het nieuws van Bindkracht10