Bindkracht10.nlNieuwsTalis en Bindkracht10 gaan samenwonen
Talis en Bindkracht10 gaan samenwonen
Wonen, werk en welzijn trekken samen op bij huisvesting
foto van de drie bestuurdes voor het kantoor van Talis
Wonen, werk en welzijn trekken samen op bij huisvesting 

In 2022 verhuist Bindkracht10 naar de Winkelsteeg. Het toekomstig kantoor aan de Boekweitweg 4 is een pand van het WerkBedrijf Regio Nijmegen. Talis gaat dit nieuwe kantoorpand huren en delen met ons.

Waar het werk te doen is
Talis wil met haar huisvesting bijdragen aan de ontwikkeling van een gebied. Ronald Leushuis, bestuurder van Talis: “Met onze huisvesting op locaties waar, zoals wij zeggen ‘het werk te doen is’, leveren we een maatschappelijke bijdrage aan de ontwikkeling van zo’n gebied. Dat was de reden dat we ons in 2014 vestigden in het voormalig Honigkantoor aan de Waalbandijk. Inmiddels is hier langs de Waal een prachtig, groot woon- en leefgebied ontstaan. Ook ons huidige kantoor gaat plaatsmaken voor woningen. Wij kiezen ervoor om ons opnieuw te vestigen op een plek waar het werk de aankomende jaren te doen is, namelijk in de Winkelsteeg.”

In de Winkelsteeg gaat, als onderdeel van de Kanaalzone, een grote herontwikkeling plaatsvinden. Bovendien ligt deze locatie dichtbij Dukenburg, waar veel huurders van Talis wonen en waar voor de toekomst ook flinke opgaven liggen, zoals de energietransitie. “Door met onze mensen en (wijk)kantoren zichtbaar en aanwezig te zijn in buurten en wijken, willen we een bijdrage leveren aan de leefbare stad.”

Win-win
In het gebied zijn meerdere samenwerkingspartners gevestigd. Eén van de partners in de Winkelsteeg is het WerkBedrijf. Zij heeft een kantoor beschikbaar dat grenst aan het productiebedrijf waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek geboden wordt. Talis gaat deze kantoorruimte eerst opknappen en verduurzamen.

Directeur WerkBedrijf Ina Hol: Deze samenwerking is voor ons een win-win situatie. Wij hebben meer ruimte nodig voor onze trainings- en overlegactiviteiten. Dat is nu onvoldoende.  Dus we moesten al veel uitwijken. Nu gaan we voor dat onderdeel over naar het oude kantoorpand van Talis aan de Wezenlaan en hebben we dus alles weer in één pand. Dat is beter voor onze dienstverlening.

‘Samen wonen’
Op de nieuwe locatie gaat Talis ‘samen wonen’ met samenwerkingspartner Bindkracht10. Deze welzijnsorganisatie was ook op zoek naar een nieuwe kantoorlocatie. Het pand aan de Boekweitweg biedt hier, met 3.200m2, de ruimte voor. “Met Bindkracht10 hebben we een betrokken, maatschappelijke partner gevonden”, zegt Ronald Leushuis: ‘Samen richten we ons op het faciliteren van de preventieve hulpverlening. Het ‘samen wonen’ in één pand biedt meerwaarde voor de mensen waarvoor we werken. Collega’s weten elkaar makkelijker te vinden, de lijnen zijn kort.” Daarnaast is er voldoende ruimte in het pand voor WoonGenoot. Eind januari kondigden de beide corporaties aan samen verder te willen gaan.

De Winkelsteeg ligt centraal in het werkgebied van zowel Talis als Bindkracht10. En het is goed bereikbaar voor bezoekers en medewerkers.

Verweven met de stad
Mohamed El Hamdaoui, bestuurder Bindkracht10 zegt hierover: “We willen bereikbaar zijn voor de mensen. In ons ons werk zijn we dichtbij, verweven met de stad, met mensen en organisaties. Dat zoeken we ook in een kantoor. Een plek waar je kan samen komen en werken: met elkaar, bewoners en de stad. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”.

Stad maken
Door samen een kantoor te delen ontstaan nieuwe kansen voor de bewoners van Nijmegen. Wat nu nog een kaal industriegebied is, zal veranderen in een levendige wijk met verbindingen naar Dukenburg, Neerbosch en Hatert. Vanuit daar kunnen de partners (samen) werken aan wijken waar het prettig wonen is.

dfoto van de drie bestuurders op straat bij het kantoor van talis