Bindkracht10.nlNieuwsDertigduizend antwoorden op jullie vragen

Dertigduizend antwoorden op jullie vragen

Foto: een medewerker van de Stip geeft uitleg aan een bezoeker van de Stip
foto van mensen die soep maken
https://www.bindkracht10.nl/wp-content/uploads/2019/08/ElmasShanta03.jpg

Stips: voor al je vragen

Bij de Stips kun je al je vragen stellen. In 2023 gaven ze dertigduizend antwoorden.

De meest gestelde vragen

Deze wijkpunten voor informatie en advies geven antwoord op je vragen, ze lezen mee met een moeilijke brief en helpen je een formulier invullen. In 2023 werden 30.401 vragen beantwoord. Ruim 8000 vragen gingen over praktische zaken. Daarbij kun je denken aan vragen over het busvoordeelabonnement voor 65-plussers, het regelen van een DigiD of vragen over energie. Ook werden er bijna 8000 vragen gesteld over regelingen voor mensen met een laag inkomen. Daarbij kun je denken aan bijzondere bijstand, computerregeling en de energietoeslag. Er werden ook veel vragen gesteld over belastingen, ziekte en zorg.

Verder helpen

Als de Stips niet zelf konden helpen, werd er vaak doorverwezen. Dat gebeurde het meeste naar Hulp bij geldzaken bij Bindkracht10, de Financieel Experts in de Wijk, juridische partners zoals Juridisch loket en advocaten, Gemeente Nijmegen en de Buurtteams.

Heel Nijmegen

De meeste bezoekers zijn volwassenen. De grootste groep (29%) waren tussen de 50 en 65 jaar oud, op de voet gevolgd (28,2%) door mensen tussen de 25 en 50 jaar. Er kwamen bijna even veel mannen als vrouwen. Bezoekers kwamen uit alle wijken.

Speciale vragen

Speciale vragen verdienen een speciaal antwoord. Daarom zijn er in 2023, drie speciale spreekuren gestart. Een avondspreekuur voor mensen die overdag werken, een spreekuur voor Oekraïners en een spreekuur, samen met de Sociaal Raadslieden, voor mensen met vragen over vreemdelingenrecht.

Ontmoeten met inhoud

De Stips organiseerden ook themabijeenkomsten. Die zijn meestal een combinatie van gezelligheid en informatie delen. Ze gingen bijvoorbeeld over energie, de griepprik, warm blijven in de winter, digitale vaardigheden, taal, bewegen, koken en mentale gezondheid.

Voor en door bewoners

De vragen van bewoners worden beantwoord door vrijwilligers. Deze vrijwilligers worden begeleid en ondersteund door werkbegeleiders. Ook zijn er veel trainingen. In 2023 werkten er 116 vrijwilligers bij de Stip.