Bindkracht10.nlNieuwsNieuwe naam: Kinderwerk

Nieuwe naam: Kinderwerk

activiteitenpleinen veranderen van naam
Kinderwerk Speelt in de wijk
Foto van kinderwerkers in de wijk

Nieuwe naam: kinderwerk

Ons kinderwerk gaat veranderen. We willen beter aansluiten bij de vragen en wensen van kinderen, ouders en partners. In dit bericht vertellen we er meer over.

Past beter

Het kinderwerk van Bindkracht10 was al in veel wijken actief. Je vond ons daar onder naam activiteitenplein. We veranderen die naam “kinderwerk”. Dat past beter bij onze ideeën en manier van werken. We doen meer dan alleen activiteiten. De komende maanden zullen alle namen veranderd worden.

We gaan ook anders werken

Kinderwerk is er voor kinderen tot 12 jaar. We zijn er voor alle kinderen in de buurt. We geven extra aandacht aan kinderen in kwetsbare situaties. Die kunnen meer ondersteuning goed gebruiken. Onze kinderwerkers zijn een vertrouwd persoon, bieden een luisterend oor of geven een steuntje in de rug. Voor kinderen én hun ouders.

In de buurt

We gaan meer werken op plaatsen waar kinderen zijn. Dus niet alleen op school of in het wijkcentrum, maar ook op straat, in speeltuinen en andere plekken. We blijven het gezicht in de wijk voor ouders en kinderen.

Altijd samen

Kinderwerkers werken samen met basisscholen, jongerenwerk, sport- en hobbyclubs, politie, buurtteams, sportbedrijf, GGD en meer. Doordat ze veel contact hebben weten ze wat er speelt bij gezinnen. Dus kunnen ze vroeg zien wat er moet gebeuren. We gaan nog meer kijken wat er speelt in de wijk. Dat doen we met signalen van samenwerkingspartners. En we horen wat ouders en kinderen nodig hebben. We kijken ook naar cijfers over de wijk.

Meer informatie of vragen?

Heb je vragen of wil je meer weten? Vraag het de kinderwerker in de wijk!