Bindkracht10.nlVacature overzichtStage-Kinderwerk en Spel aan Huis en Kinderwerk Hatert

Stage Spel aan Huis en Kinderwerk Hatert

Het gaat om een combi stage van Spel aan Huis en Kinderwerk Hatert

Bindkracht10 is een welzijnsorganisatie in Nijmegen. We zijn er voor iedereen, maar hebben extra aandacht voor mensen met weinig sociale contacten, een klein netwerk of die in een lastige situatie zitten. We maken deel uit van de plek waar mensen wonen. Op straat, in de wijk, online of in de stad. Daar maken we de verbindingen die nodig zijn. Het gaat om een gecombineerde stage met taken op het gebied van opvoedingsondersteuning  en kinderwerk van de Brede School Hatert.

Spel aan huis (SAH)
Dit is een preventief programma voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 1.5 tot 7 jaar. Marleen is coördinator van dit project in de wijken Hatert en Grootstal.
Doel is het spel van het kind verbreden en verdiepen door middel van spelbegeleiding. Als stagiaire ga je zelfstandig aan de slag bij gezinnen thuis. Je zet ouders in hun kracht en biedt lichte opvoedingsondersteuning waar nodig. Vaak komen er tijdens een huisbezoek namelijk ook ontwikkel- en opvoedvragen aan bod, zoals bijv. taalstimulering, grenzen stellen of zindelijkheid.

Kinderwerk Hatert
Anna coördineert het Kinderwerk in Hatert en is daarnaast Ambulant Kinderwerker. In het gedeelte van de stage bij haar kun je op beide plekken leren.

Activiteitenplein Hatert
Bij het kinderwerk kunnen kinderen uit de wijk na school samen komen. Ze kunnen er met elkaar spelen, leren, plezier maken en ontspannen. Het is een plek om je talenten te ontdekken en je zo breed mogelijk te ontwikkelen. Ook voor ouders is er ruimte. De naschoolse activiteiten zijn op school of in de wijk. Beroepskrachten, stagiaires, ouders en vrijwilligers werken er samen. Activiteitenpleinen kunnen verschillen in elke wijk. Het Activiteitenplein bestaat alleen in Nijmegen.

Jij:

• affiniteit met ouders en kinderen
• een open houding
• zelfstandigheid
• initiatief
• creativiteit
• bent leergierig
• sterke persoonlijkheid
• flexibiliteit

Dit ga je doen

Taken bij Spel aan Huis
• Deelname aan interne training over de methodiek van SAH.
• Samen met de coördinator op intake bij een gezin, gevolgd door de kennismaking.
• Wekelijks zelfstandig aan de slag bij meerdere gezinnen van Spel aan huis.
• Met spel aansluiten bij het niveau van het kind, en zorgt voor een passend aanbod.
• Terugkoppelen van signalen en voortgang van ontwikkelingen van kind/gezin.
• Per gezin een plan van aanpak (speelplan) maken gericht op de hulpvraag van de ouders of verwijzer.
• Deelname aan intervisie van SAH en diverse overlegstructuren met partners in de wijk.

Taken bij kinderwerk Hatert
• Samen ambulant aanwezig zijn op straat
• Contact leggen met kinderen en ouders.
• Mede zorg dragen voor een positief pedagogisch klimaat in de wijk.
• Deelnemen aan overleggen.
• Het (mede) bedenken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van activiteiten.
• Organiseren en assisteren bij vakantie activiteiten.

Aantal uren:

2 uur per week. In overleg wordt een passend pakket samengesteld qua taken maar de weekindeling zal ongeveer als volgt worden:

Maandag, hele dag SAH

Dinsdag, ochtend SAH/middag kinderwerk

Woensdag,ochtend SAh/middag kinderwerk

Donderdag,Hele dag SAH

Wat we bieden

Een leuke afwisselende en leerzame stageplek waarbij je veel in contact staat met ouders en kinderen,zowel zelfstandig als in teamverband. Creativiteit en eigen initiatief kun je binnen deze stage volop ontwikkelen. Je krijgt te maken met gezinnen uit diverse culturen. Er is voldoende ruimte en begeleiding om te werken aan jou(persoonlijke)stagedoelen

Meer weten?

Marleen Bardoel: Coördinator Spel aan Huis Hatert&Grootstal
Email:marleen.bardoel@bindkracht10.nl/ 06-19136300

Anna Stroot:

Kinderwerker

anna.stroot@bindkracht10.nl/06-12652232

 

Wat vragen wij?
  •  3e jaars hbo
  • Pedagogiek, Social Work
  • VOG (aanvraag wordt vergoed)
Tijd
  • 1 februari 2023 t/m januari 2024
  • 32 uur per week
  • Werktijden +/- 8 uur per dag
Reageren?
Arrow Image Right

Meer weten over Bindkracht10?

Bekijk al ons nieuws!