Bindkracht10.nlOpvoeden en opgroeien 0-12
Opvoeden en opgroeien 0-12
Bindkracht10 zet zich in voor kinderen en ouders.
Vrouw gehurkt aan tafel met zes kinderen
foto van een vrouw met haar zoontje op haar arm
https://www.bindkracht10.nl/wp-content/uploads/2020/07/Laura08_Klein.png

Over opvoeden en opgroeien

Je wil het beste voor je kind, maar niet alle kinderen hebben gelijke kansen. Soms heb je een steuntje nodig bij de opvoeding. Of je wilt graag praten met andere ouders. Ook kinderen moeten soms uitgedaagd worden hun talent te ontdekken en in te zetten. Bindkracht10 heeft verschillende projecten gericht op kinderen van nul tot twaalf.

In de OuderKindCentra komen ouders samen om elkaar te ontmoeten. Ook worden er vaak thema’s rond de opvoeding van je kind besproken. De Activiteitenpleinen bieden naschoolse activiteiten voor kinderen om zich verder te ontwikkelen. Bij de projecten van opvoedingsondersteuning komen we ook bij gezinnen thuis.

 

Veelgestelde vragen

Onze locaties

0 km

40 Locaties

'Kinderen moesten echt leren om weer buiten te spelen'

- Kashena | Opvoeden en opgroeien 0-12
twee spelende kinderen in moestuin
Arrow Image Right

Vragen? Neem snel contact op

Je wil het beste voor je kind. Blijf niet rondlopen met je vragen…..