Oud-West

Stadsdeel Oud-West bestaat uit de wijken Wolfskuil en Biezen (met o.a. Waterkwartier)
foto van een bewoner en Stip-medewerker in gesprek
Kaartje van de stad met het stadsdeel Oud-West uitgelicht
https://www.bindkracht10.nl/wp-content/uploads/2019/08/Gastheren03.jpg

Wijk in verandering

Oud-West is een wijk met een rijke historie. In de loop der jaren is de wijk veranderd door nieuwe bewoners, renovatie en nieuwbouw. Je ziet dat oud en nieuw samen op zoek gaan naar nieuwe verbinding in de wijk. Er is veel aandacht geweest om de wijk groener te maken. Ook zijn er mogelijkheden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan activiteiten.

Waar we aan werken

We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen.  Daarom zijn we er voor alle bewoners. Er zijn in de wijk veel mogelijkheden om te onderzoeken hoe het beter kan als het het even niet zo goed gaat. En we helpen je graag je eigen talent te ontdekken en in te zetten. We willen eenzaamheid tegen gaan door mensen elkaar vaker te laten ontmoeten. Door meer voorlichting te geven willen we mensen helpen hun financiële problemen aan te pakken. En we besteden aandacht aan opvoeden zodat de volgende generatie het beter zal hebben.

 

Aandacht voor de wijk

Opbouwwerker Marianne: “Oud-West is een mooie wijk. Mensen zeggen waar het op staat en zijn bereid iets voor de ander te doen. Tegelijkertijd is er ook veel verandering. Hoe kunnen oude en nieuwe bewoners elkaar meer vinden? Dat soort vragen denk ik graag over mee”.