Bindkracht10.nlInterculturele consulenten

Interculturele consulenten

interculturele consulenten in gesprek op de bank
foto van vijf vrouwen vand eiverse afkomst (interculturele consulenten)
https://www.bindkracht10.nl/wp-content/uploads/2019/08/Gastheren01.jpg

Soms is het moeilijk om elkaar goed te begrijpen als je een verschillende achtergrond hebt en elkaars taal niet goed spreekt. Als hulp-, zorg- of dienstverlener kun je je afvragen hoe je goed aan kunt sluiten bij mensen met een andere achtergrond. Ons team interculturele consulenten kan daarbij helpen. Lees meer over de mogelijkheden in de folder interculturele consulenten. Een consulent aanvragen kan met dit formulier:

drie vrouwen in gesprek op een schoolplein

Dit project is deel van
Je vindt ons

Wijkfabriek
Koninginnelaan1
6542 ZH Nijmegen

Veelgestelde vragen

 • Waarom wordt gevraagd om via de website aan te melden?

  Op deze manier zijn wij het snelst bereikbaar en kunnen we sneller schakelen voor de match met een consulent. Daarnaast kunnen we de vragen monitoren. De aanmeldingen worden verwerkt in een overzicht van aanvragen. Zo zien we bijvoorbeeld wat de meest gestelde vragen zijn en houden daar rekening mee bij de werving van consulenten. Ook kunnen we (collectieve) activiteiten ontwikkelen voor vragen die vaker voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan gezondheidsvoorlichting of opvoedingsondersteuning. Ook houden we bij wanneer een vraag is afgerond en vragen daarna om (kort) de bevindingen aan ons terug te koppelen.

 • Hoe lang duurt het voor er contact gelegd wordt?

  We streven ernaar om binnen 2 werkdagen van ons te laten horen. Dit betekent niet altijd dat we ook een match hebben kunnen maken. Dit hangt af van de vraag en of er ook iemand in de poule werkt die dit op kan pakken  (zo hebben we meer Arabisch sprekende, dan Vietnamees sprekende consulenten). Het hangt ook af van het tijdstip, omdat onze consulenten ook werken, een opleiding volgen, kinderen thuis hebben et cetera.  Het kan snel gaan, maar soms moeten we verder zoeken in ons netwerk en duurt het langer.

 • Bestaat het team alleen uit vrijwilligers?
  Het grootste deel van de consulenten bestaat uit vrijwilligers. We proberen zoveel mogelijk van deze inzet gebruik te maken. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat een bepaalde taal niet gesproken wordt door één van de vrijwilligers en wordt een beroepskracht ingezet. Voor specialistische vragen worden ook beroepskrachten ingezet. Sommige werken in het team, maar het komt ook voor dat we andere medewerkers van Bindkracht10, Sterker Sociaal Werk of de GGD benaderen of iemand inzetten uit ons netwerk. Bij 2elijns vragen verwijzen we ook wel door naar het Netwerk Cultuur Sensitief Werken. Zie voor meer informatie www.netwerkcultuursensitiefwerken.nl.
 • Hoe gaan interculturele consulenten om met privacy?
  We vinden privacy heel belangrijk. we vragen je om daar bij het doen van een aanmelding ook rekening mee te houden. Gegevens beweren we alleen zo lang als noodzakelijk. Alle onze afspraken over privacy lees je op de aparte pagina.
 • Wat kost het?
  Voor medewerkers van Bindkracht10, de GGD en Sterker Sociaal Werk worden er geen kosten in rekening gebracht. Dit omdat zij een vaste partner zijn in de poule en al financieel en/of in natura een bijdrage leveren. Ook voor andere samenwerkingspartners worden er voor éénmalige inzet meestal geen kosten in rekening gebracht. Dit kunnen we doen dankzij de subsidie van de Gemeente Nijmegen. Als er echter voor langere duur of vaker een beroep op ons wordt gedaan, moeten we dit factureren. Hier worden verschillende tarieven voor gehanteerd en daar worden op maat afspraken over gemaakt.

De laatste ontwikkelingen

'Meteen aan het werk'

- Lala | Diversiteit
Arrow Image Right

Vragen? Neem snel contact op

Bekijk wat we voor jouw organisatie kunnen doen.