Bindkracht10.nlActiviteitenplein
Activiteitenplein
Op het Activiteitenplein kunnen kinderen zich na schooltijd ontwikkelen. Het activiteitenplein is er voor alle kinderen van 4-13 jaar van de school en uit de wijk
foto van een vrouw met haar zoontje op haar arm
https://www.bindkracht10.nl/wp-content/uploads/2019/09/OKCParaplu.jpg

‘Meer dan spelen alleen’

Bij het Activiteitenplein kunnen kinderen uit de wijk na school samen komen. Ze kunnen er met elkaar spelen, leren, plezier maken en ontspannen. Het is een plek om je talenten te ontdekken en je zo breed mogelijk te ontwikkelen. Ook voor ouders is er ruimte. De naschoolse activiteiten zijn op school of in de wijk. Beroepskrachten, stagiaires, ouders en vrijwilligers werken er samen. Activiteitenpleinen kunnen verschillen in elke wijk. Het Activiteitenplein bestaat alleen in Nijmegen.

Wat vinden we belangrijk

Aandacht voor het kind, veiligheid, respect, plezier, groeien, zelfstandig zijn, samen zijn en meedoen. Wij willen dat alle kinderen en jongeren zich gezond en veilig ontwikkelen. En dat ze kansen krijgen. Daar is een sterke basis voor nodig. Dat betekent dat alle opvoeders moeten samenwerken: ouders en leraren, sportcoach en vrijwilligers. Onze Activiteitenpleinen informeren en kijken wat er goed en mis gaat. Zo voorkomen we sociale of persoonlijke problemen. En maken we kinderen blijer en sterker. Voor ouders zijn we een steuntje in de rug.

Kansen voor de toekomst

Wij zijn een omgeving waar kinderen kunnen oefenen met burgerschap en samen leven. We leren ze wat wel en wat niet mag. En we laten ze kennis maken met ongeschreven regels. Ook leren ze omgaan met verschillen. Zo kunnen kinderen zich ontwikkelen tot mensen die goed mee kunnen doen in de samenleving. We letten daarbij op het ontwikkelen van kwaliteiten zoals communiceren, samenwerken, anderen helpen, ruzie voorkomen en oplossen.

Zo doen we dat
  • We bieden een veilige plek
  • We werken aan positief opvoeden
  • We helpen talenten ontdekken en ontwikkelen
  • Dat doen we samen met kinderen en ouders
  • Zo werken we aan verbinding in de wijk

Lees ook: onze afspraken en regels voor het activiteitenplein

Alle kinderen zijn anders

- Ebru | Opvoeden en opgroeien
foto van een moeder met haar zoontje die knuffelen
Arrow Image Right

Vragen? Neem snel contact op

Wees altijd op de hoogte van het nieuws van Bindkracht10